Razdelitev enot in odborov

Enota I

Finance
Gospodarstvo
Osebje
Javna varnost
Gasilska brigada
Ohranjanje lokalne dediščine
Voda
Javne vode

Enota II

Kmetijstvo in gozdarstvo
Trgovina
Zoniranje
Gradbene zadeve
Občinske ceste in poti
Varnost in civilna zaščita
Šport
Odpadne vode

Enota III

Osnovna šola
Vrtec
Družine
Družabni
Stanovanja
Prosti čas
Mladi
Kultura
Turizem
Smeti
Varstvo okolja

Odbori

Odbor za mladino, družino in socialne zadeve:                                                                                                                                                                                                                                  Področje delovanja: osnovna šola, vrtec, družina, socialne zadeve, stanovanjske zadeve, prosti čas, mladina.

Predsednik: Michael Graschitz, BGM Člani: Sabine Steiger, BGM Lukas Zenz, SPÖ Theresia Kleinberger, SPÖ

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, gospodarstvo in varnost ter gradbene zadeve:
Področje delovanja: kmetijstvo in gozdarstvo, podjetništvo, prostorsko načrtovanje, gradbene zadeve, občinske ceste in poti, varnost in nadzor nad nesrečami.

Predsednik: Daniel Schwarz, BGM Člani: Anna Kattnig, BGM Werner Bierbaumer, SPÖ Lukas Zenz, SPÖ

Odbor za šport in kulturo, turizem in varstvo okolja:
Področje delovanja: šport, kultura, turizem, varstvo okolja, ohranjanje mestne krajine, odpadne vode, voda

Predsednica: Martina Zeleny, SPÖ Člani: Mario Zellot, BGM Angelika Mertel-Khabir, BGM Werner Bierbaumer, SPÖ

Odbor za nadzor upravljanja                                                                                                                                                                                                                                                      Področje delovanjaNaloge v skladu z določbami K-AGO in K-GHG

Predsednica: Theresia Kleinberger, SPÖ Člani: Daniel Schwarz, BGM Harald Kleinberger (FPÖ) na sedežu BGM Mag Gottfried Orada (RLG) na sedežu SPÖ