Razglasna deska

Kundmachung Tierseuchenfond
Obvestilo Sklad za bolezni živali

Obvestilo Sklad za bolezni živali

Kundmachung
Obvestilo

Übernahme bzw. Abschreibung von Teilflächen ins bzw aus dem öfftl. Gut Zahl: 031-30844-2024
Prenos ali amortizacija delnih površin v ali iz javne lastnine Številka: 031-30844-2024

Übernahme von Teilflächen ins öfftl. Gut Zahl: 031-29200-2023
Prenos delnih površin v javno last Številka: 031-29200-2023

Verordnung zur Abänderung des FLÄWI der Marktgmeinde Rosegg 031-4-32174/2024
Odlok o spremembi FLÄWI tržnega mesta Rosegg 031-4-32174/2024

Priloge
Verordnung_2024-0507104133173.pdf
2022_08_a_AWVWW_LP_amtssigniert.pdf

Übernahme von Teilflächen ins öfftl. Gut Zahl: 031-29201-2023
Prenos delnih površin v javno last Številka: 031-29201-2023

Aufhebung der Risikogebiete in Kärnten Geflügelpest-Verordnung 3. Novellierung 2024
Razveljavitev ogroženih območij na Koroškem Uredba o aviarni influenci, tretja sprememba 2024

Verordnung Verkehrsbeschränkung Zahl: 640-31649/2024
Številka omejitve prometa: 640-31649/2024

INFORMATION zur Entnahme eines Risikowolfes iSd § 5 Abs 3 der oa. Verordnung
INFORMACIJA o odstranitvi volka z visokim tveganjem, kot je opredeljen v tretjem odstavku 5. člena zgoraj navedene uredbe

Militärkommando Kärnten, vorläufiger Stellenplan für das Jahr 2024
Vojaško poveljstvo Koroške, začasni načrt delovnih mest za leto 2024

Vojaško poveljstvo Koroške, začasni načrt delovnih mest za leto 2024

Information zum Fahrplanwechsel ÖBB
Informacije o spremembi voznega reda ÖBB

Initiativbewerbungen DGKP Sozialhilfeverband Villach Land
Nezaželene prijave DGKP Sozialhilfeverband Villach Land

Verordnung des Gemeinderates vom 29. Juni 2021 Zahl: 211-14555/2021
Odlok občinskega sveta z dne 29. junija 2021 Številka: 211-14555/2021

Odlok občinskega sveta z dne 29. junija 2021, številka: 211-14555/2021, o določitvi tarifnega pravilnika za celodnevno šolsko obliko v ločenem zaporedju in pravilnika o varstvu otrok.

Stellenplanverordnung 2021
Odlok o načrtu vzpostavitve 2021

Odlok občinskega sveta tržnega mesta Rosegg z dne 17. decembra 2020, številka: 011-1555/2020, o sprejetju kadrovskega načrta za upravno leto 2021 (kadrovski načrt 2021).

Baugrundstücke zu Verkaufen
Gradbene parcele za prodajo

Kundmachung Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See
Obvestilo tržnega mesta Finkenstein am Faaker See

Kundmachung Stadt Villach
Obvestilo Mesto Villach "Max Palais - nov odlok"

Kundmachung über die Ausschreibung der Wahl in die Vollversammlung der Kärntner Landwirtschaftskamme
Obvestilo o razpisu volitev v plenarno skupščino Koroške kmetijske zbornice

Odlok koroške deželne vlade z dne 28. junija 2021, LGBl.Nr. 53/2021, o razpisu volitev v plenarno skupščino kmetijske zbornice:

Verlautbarung über das Eintragungsverfahren für das Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen
Obvestilo o postopku registracije referendumske peticije s kraticami

Obvezno cepljenje: po potrebi DA Obvezno cepljenje: strogo NE

Kundmachung 1. Nachtragsvoranschlag 2021 - Auflage Entwurf
Objava prvega dodatnega proračuna za leto 2021 - razpošiljanje osnutka

Priloge
Kundmachung_Auflageamtssigniert_2021-2106102349926.pdf
1.ntva2021 draft_official_signing.pdf

Na podlagi 2. odstavka 6. člena v povezavi z 8. členom Zakona o proračunu dežele Koroške (K-GHG), LGBl. št. 80/2019, zadnja sprememba 66/2020, se objavlja, da je predlog prvega dodatnega proračuna za proračunsko leto 2021, vključno z besedilnimi obrazložitvami, na voljo za javni pregled.

GTS Betreuungsordnung 2024
Nadzorni predpisi GTS 2024

Straßenpolizeiliche Übertragungsverordnung vom 27.06.2023 Zahl: 612-26248/2023
Odlok o prenosu cestne policije z dne 27/06/2023 Številka: 612-26248/2023

Verordnung über straßenpolizeiliche Maßnahmen vom 27.06.2023 Zahl: 612-26353/2023
Odlok o ukrepih za nadzor cestnega prometa z dne 27. 6. 2023 Številka: 612-26353/2023

Tarifordnung für die ganztägige Schulform vom 27.06.2023 Zahl: 211-26300/2023
Tarifni predpisi za celodnevno šolo z dne 27. 6. 2023 Številka: 211-26300/2023

Verordnung Halten und Parkverbot Ackerweg vom 12.07.2022 Zahl: 612-20633/2022
Odredba o prepovedi ustavljanja in parkiranja na cesti Ackerweg z dne 12. 7. 2022 Številka: 612-20633/2022

Feuerwehrauslagenersatzverordnung vom 20.04.2022 Zahl: 163-17733/2022
Odlok o povračilu stroškov gasilskih storitev z dne 20. aprila 2022 Številka: 163-17733/2022

Wasserbezugsgebührenverordnung vom 20. April 2022, Zl. 850-18672/2022
Odlok o naročnini za vodo z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022

Odlok občinskega sveta občine Rosegg z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022, s katerim se razpiše javni razpis za zaračunavanje oskrbe z vodo in zaračunavanje vodomera (Odlok o zaračunavanju oskrbe z vodo).

Abfallgebührenverordnung vom 16.12.2021 Zahl: 852-17137/2021
Odlok o pristojbinah za odpadke z dne 16.12.2021 Številka: 852-17137/2021

Hundeabgabenverordnung vom 16.12.2021, Zahl: 920-17119/2021
Odlok o davku na pse z dne 16.12.2021, številka: 920-17119/2021

Verordnung  des Gemeinderates der Marktgemeinde Rosegg vom 19. August 2021, Zahl: 851-15235/2021
Odlok občinskega sveta tržnega mesta Rosegg z dne 19. avgusta 2021, številka: 851-15235/2021

Odlok Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 19. avgusta 2021, številka: 851-15235/2021, s katerim se razpisujejo cene za kanalizacijo (Odlok o cenah za kanalizacijo).

Verordnung des Gemeinderates vom 29. April 2021 Zahl: 004-1-136668/2021
Odlok občinskega sveta z dne 29. aprila 2021 Številka: 004-1-136668/2021

Odlok Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 29. aprila 2021, številka: 004-1-13668/2021, s katerim so naloge župana na svojem področju delovanja razdeljene med župana in podžupane (razdelitev enot).

Ortspolizeiliche Verordnung vom 04.08.2020 Zahl: 130-9158/2020
Odlok lokalne policije z dne 04/08/2020 Številka: 130-9158/2020

Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 04.08.2020 številka: 130-9158/2020 za preprečevanje in odpravljanje pritožb, ki motijo življenje lokalne skupnosti zaradi onesnaževanja javnih prostorov z iztrebki psov in drugih domačih živali.

Hundehalteverordnung der Bezirkshauptmannschaft Villach
Odlok o reji psov okrajnega urada Villach

Odredba, ki lastnike psov zavezuje k ustreznemu vodenju in reji psov zaradi zaščite divjadi.

Einberufung zur Sitzung des Gemeinderates am 26.03.2024
Sklic seje občinskega sveta 26. marca 2024

06. Oktober 2023 Einberufung Sitzung des Gemeinderates
06 oktober 2023 Sklicna seja občinskega sveta

20. April 2022 Einberufung Sitzung des Gemeinderates
20. april 2022 Sklicna seja občinskega sveta

19. August 2021 Einberufung Sitzung des Gemeinderates
19. avgust 2021 Sklicna seja občinskega sveta

29. Juni 2021 Einberufung Sitzung des Gemeinderates
29. junij 2021 Sklicna seja občinskega sveta

29. April 2021 Einberufung Sitzung des Gemeinderates
29. april 2021 Sklicna seja občinskega sveta

01.04.2021 Einberufung zur konstituierenden Sitzung des Gemeinderates
01.04.2021 Sklic ustanovne seje občinskega sveta

Einberufung Gemeinderatssitzung 2020.12.17
Sklic seje občinskega sveta 2020.12.17

29.11.2023 Niederschrift Gemeinderat
29.11.2023 Zapisnik občinskega sveta

06.10.2023 Niederschrift Gemeinderat
06.10.2023 Zapisnik občinskega sveta

27.06.2023 Niederschrift Gemeinderat
27.06.2023 Zapisnik občinskega sveta

30.03.2023 Niederschrift Gemeinderat
30/03/2023 Zapisnik občinskega sveta

14.12.2022 Niederschrift Gemeinderat
14.12.2022 Zapisnik občinskega sveta

24.11.2022 Niederschrift Gemeinderat
24.11.2022 Zapisnik občinskega sveta

29.09.2022 Niederschrift Gemeinderat
29/09/2022 Zapisnik občinskega sveta

12.07.2022 Niederschrift Gemeinderat
12.07.2022 Zapisnik občinskega sveta

19.05.2022 Niederschrift Gemeinderat
19.05.2022 Zapisnik občinskega sveta

20.04.2022 Niederschrift Gemeinderat
20.04.2022 Zapisnik občinskega sveta

16.12.2021 Niederschrift Gemeinderat
16.12.2021 Zapisnik občinskega sveta

14.10.2021 Niederschrift Gemeinderat
14.10.2021 Zapisnik občinskega sveta

19.08.2021 Niederschrift Gemeinderat
19.08.2021 Zapisnik občinskega sveta

29.04.2021 Niederschrift Gemeinderat
29.04.2021 Zapisnik občinskega sveta

01.04.2021 Niederschrift Gemeinderat
01.04.2021 Zapisnik občinskega sveta

22.10.2020 Niederschrift Gemeinderat
22.10.2020 Zapisnik občinskega sveta

15.09.2020 Niederschrift Gemeinderat
15/09/2020 Zapisnik občinskega sveta

04.08.2020 Niederschrift Gemeinderat
04.08.2020 Zapisnik občinskega sveta

12.05.2020 Niederschrift Gemeinderat
12.05.2020 Zapisnik občinskega sveta

18.12.2019 Niederschrift Gemeinderat
18.12.2019 Zapisnik občinskega sveta

30.10.2019 Niederschrift Gemeinderat
30.10.2019 Zapisnik občinskega sveta

22.07.2019 Niederschrift Gemeinderat
22.07.2019 Zapisnik občinskega sveta

03.07.2019 Niederschrift Gemeinderat
03.07.2019 Zapisnik občinskega sveta

10.04.2019 Niederschrift Gemeinderat
10.04.2019 Zapisnik občinskega sveta

20.02.2019 Niederschrift Gemeinderat
20.02.2019 Zapisnik občinskega sveta