Predpisi

GTS Betreuungsordnung 2024
Nadzorni predpisi GTS 2024

Straßenpolizeiliche Übertragungsverordnung vom 27.06.2023 Zahl: 612-26248/2023
Odlok o prenosu cestne policije z dne 27/06/2023 Številka: 612-26248/2023

Verordnung über straßenpolizeiliche Maßnahmen vom 27.06.2023 Zahl: 612-26353/2023
Odlok o ukrepih za nadzor cestnega prometa z dne 27. 6. 2023 Številka: 612-26353/2023

Tarifordnung für die ganztägige Schulform vom 27.06.2023 Zahl: 211-26300/2023
Tarifni predpisi za celodnevno šolo z dne 27. 6. 2023 Številka: 211-26300/2023

Verordnung Halten und Parkverbot Ackerweg vom 12.07.2022 Zahl: 612-20633/2022
Odredba o prepovedi ustavljanja in parkiranja na cesti Ackerweg z dne 12. 7. 2022 Številka: 612-20633/2022

Feuerwehrauslagenersatzverordnung vom 20.04.2022 Zahl: 163-17733/2022
Odlok o povračilu stroškov gasilskih storitev z dne 20. aprila 2022 Številka: 163-17733/2022

Wasserbezugsgebührenverordnung vom 20. April 2022, Zl. 850-18672/2022
Odlok o naročnini za vodo z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022

Odlok občinskega sveta občine Rosegg z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022, s katerim se razpiše javni razpis za zaračunavanje oskrbe z vodo in zaračunavanje vodomera (Odlok o zaračunavanju oskrbe z vodo).

Abfallgebührenverordnung vom 16.12.2021 Zahl: 852-17137/2021
Odlok o pristojbinah za odpadke z dne 16.12.2021 Številka: 852-17137/2021

Hundeabgabenverordnung vom 16.12.2021, Zahl: 920-17119/2021
Odlok o davku na pse z dne 16.12.2021, številka: 920-17119/2021

Verordnung  des Gemeinderates der Marktgemeinde Rosegg vom 19. August 2021, Zahl: 851-15235/2021
Odlok občinskega sveta tržnega mesta Rosegg z dne 19. avgusta 2021, številka: 851-15235/2021

Odlok Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 19. avgusta 2021, številka: 851-15235/2021, s katerim se razpisujejo cene za kanalizacijo (Odlok o cenah za kanalizacijo).

Verordnung des Gemeinderates vom 29. April 2021 Zahl: 004-1-136668/2021
Odlok občinskega sveta z dne 29. aprila 2021 Številka: 004-1-136668/2021

Odlok Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 29. aprila 2021, številka: 004-1-13668/2021, s katerim so naloge župana na svojem področju delovanja razdeljene med župana in podžupane (razdelitev enot).

Ortspolizeiliche Verordnung vom 04.08.2020 Zahl: 130-9158/2020
Odlok lokalne policije z dne 04/08/2020 Številka: 130-9158/2020

Občinskega sveta Občine Rosegg z dne 04.08.2020 številka: 130-9158/2020 za preprečevanje in odpravljanje pritožb, ki motijo življenje lokalne skupnosti zaradi onesnaževanja javnih prostorov z iztrebki psov in drugih domačih živali.

Hundehalteverordnung der Bezirkshauptmannschaft Villach
Odlok o reji psov okrajnega urada Villach

Odredba, ki lastnike psov zavezuje k ustreznemu vodenju in reji psov zaradi zaščite divjadi.