Predpisi

Verordnung Hundehalteverordnung
Odlok o reji psov

Wasserbezugsgebührenverordnung vom 20. April 2022, Zl. 850-18672/2022
Odlok o naročnini za vodo z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022

Odlok občinskega sveta občine Rosegg z dne 20. aprila 2022, Zl. 850-18672/2022, s katerim se razpiše javni razpis za zaračunavanje oskrbe z vodo in zaračunavanje vodomera (Odlok o zaračunavanju oskrbe z vodo).