Dejstva in številke

Nekaj številk in podatkov o občini Rožek

Prebivalstvo
0
Višina (nadmorska višina)
0
Gostota prebivalstva
0
Površina (km²)
0

Občina rožek
Schlossallee 2
9232 rožek

A2 južna avtocesta, izvoz vrba na koroškem zahod, sledite oznakam približno 5 km do rožka ali a10 turske avtoceste do priključka beljak, nato na a11 karavanško avtocesto, po približno 4 km izvoz st.niklas.​ Sledite pribl. 6 km oznakam levo za rožek. v naselju bodite pozorni na usmerjevalni sistem.
Sledite pribl. 6 km oznakam levo za rožek. v naselju bodite pozorni na usmerjevalni sistem.

 • 875 Brižinski škof Arnold zamenja kmetijo v Rožku (in loco, qui dicitur Rase) za drugo v Weridi (Maria Wörth).
 • 1106 Oglejski patriarh Ulrik I. podari župnijo Ras kapitlju kanonikov v Dobrli vasi (1. dokumentarna omemba).
 • 1171 Vitez Rudolf se imenuje "Rudolf de Rasek" po gradu, ki ga je zgradil na današnjem grajskem griču. Rudolf II. Ras se udeleži turnirja v mestu Breže.
 • 1255 Vitez Rudolf zasede grad Federaun, kjer ga ujame škof Heinrich I. v ujetništvo.
 • 1298 Gospodarji Ras-Rožek se pomerijo z bamberškimi škofi.
 • 1315 Gospodje vitezi iz Ras so izumrli.
 • 1320 Njihove posesti je pridobil Peter iz Liebenberga.
 • 1335 Zaradi političnih in strateških potez je gospostvo Rožek Peter Liebenberški izgubil in so ga pridobili gospodje Ptujski in Wallsee.
 • 1438 je Anna grofica von Schaumburg podedovala po bratu Eberhardu Ptujskem tudi gospostvo Rožek.
 • 1478 so dolino Rož napadli Turki. Na tisoče ljudi je bilo ugrabljenih; po besedah ​​kronista Jakoba Unresta je med Rožkom in Möchlingom bilo prizaneseno le nekaj domačijam.
 • 1514 je gospostvo Rožek kupil Gašpar von Perkheim. Po oporoki bratov Wolfa in Jörga von Perkheima (1543) pade vladavina Rožek.
 • 1566 Po poroki poslednje dedinje Perkheima leta z Georg Achaz von Losenstein le-ta postane gospodar.
 • 1605 Gospostvo Rožek je kupil Hans Rudolf von Raitenau, najmlajši brat salzburškega nadškofa Wolfa Dietricha.
 • 1671 Gospostvo Rožek je kupil Hans Rudolf von Raitenau, najmlajši brat salzburškega nadškofa Wolfa Dietricha.
 • 1686 Družina Aichelburg je zaradi finančnih težav, ki so nastale zaradi požara gradu, grad in gospostvo prodala Georgu Niklasu grofu von Orsini und Rosenberg.
 • 1772 Franz Xaver Wolf von Orsini-Rosenberg začne graditi grad na dolinskem dnu.
 • 1776 Zgrajen most čez Dravo pri St. Michelu.
 • 1813 Francozi so bili pregnani iz Rožka. Med boji je bilo uničeno večji del vasi in župnijska cerkev.
 • 1829 je Peter vitez von Bohr na dražbi pridobil posest Rožek od družine Orsini-Rosenberg.
 • 1831 knez Johann von Liechtenstein pridobi oblast Rožka.
 • 1848 je bilo odpravljeno gospostvo in podložništvo. Kmet je tako postal lastnik svojega posestva.
 • 1849/1850 Rožek postane samostojna občina. Občina obsega območje starega deželnega sodišča Rožek, ki se je raztezalo od Maria Elend do Baškega jezera. Funkcijo prevzame prvi svobodno izvoljeni župan Anton Bernold.
 • 1888 Sedanja občina St. Jakob se loči od Rožka.
 • 1911 Ledince se loči od Rožka.
 • 1918/1919 Rožek postane prizorišče obrambne bitke. Po mostu čez Dravo so se bile hude bitke.
 • 1930 Kot priznanje za zasluge v obrambnem boju je bil Rožek povišan v občino.
 • 1933 Občina prejme svoj grb. Gre za govoreči grb, ki v trikotniku prikazuje vrtnico družine Orsini-Rosenberg.
 • 1963 Položeni temelji novega dravskega mostu.
 • 1965 2. septembra poplave zrušijo dravski most. Zato se začne še predčasno uporabljati nov betonski most, ki še ni bil dokončan.
 • 1969 Položeni temelji za elektrarno Rožek.
 • 1974 Zagon elektrarne.
 • 1994 Otvoritev nove osnovne šole.
 • 1996 Selitev Uprave v obnovljeno staro osnovno šolo.
 • 2002 Odprtje prazgodovinskega središča Frög blizu Rožka, halštatskih grobov, odprtih za javnost.
 • 2005 Razširjenje keltskega sveta Frög in postavitev turističnih tabel na lokalnem območju.

Osoppo
Piazza Napoleone 6, 33010 Osoppo, ITALIJA,
spletna stran

Lauco
Piazza Municipo 104, 33029 Lauco, ITALIJA

Zuglio
Via Giulio Cesare 1, 33020 Zuglio, ITALIJA,
spletna stran

Bohinj
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, SLOVENIJA,
spletna stran