Urad

Ravnanje z odpadki

Termine Abfallentsorgung 2024
Termine Abfallentsorgung 2024

Info zur Abfallentsorgung 2024
Info zur Abfallentsorgung 2024

Novice

Aufklärung zur Kastrationsverpflichtung von Katzen
Izobraževanje o obveznosti kastracije mačk

Demenzstrategie: Bund - Land - Gemeinde
Strategija za demenco: zvezna vlada - dežela - občina

Priloge
Strategija za demenco.pdf
Strategija za demenco1.pdf

Draupaddelweg R&W OG
Pot R&W OG, ki poteka po cesti Draupaddelweg

Priloge
Veslaška pot po Dravi.pdf
Dravska veslaška pot 1.jpg
Dravska veslaška pot 2.jpg

Einladung zur Online-Informationsveranstaltung Speicher für PV-Anlagen am Montag, den 15. März 2021
Vabilo na spletni informativni dogodek Shranjevanje za fotovoltaične sisteme v ponedeljek, 15. marca 2021

Priloge
KEM CR_PV shranjevanje poster.jpg
Pressetext_KEM PV-Speicher_15032021.pdf

Gemeinde-Sicherheitstipp: Baderegeln beachten
Varnostni nasvet skupnosti: upoštevajte pravila kopanja

Schutz vor Computer- und Internetkriminalität
Zaščita pred računalniškim in internetnim kriminalom

Sicherheitstipp-Kohlenmonoxid
Varnostni nasvet - ogljikov monoksid

Sozialbegleiter
Družabni spremljevalec

SVS Beratungstage 2021
Svetovalni dnevi SVS 2021

Tipps zum Schutz vor Dämmerungseinbrüchen
Nasveti za zaščito pred vlomom v mraku

Verständnis für ein
Razumevanje za "življenje v lasti vrste"!

Zivilschutztipp
Nasvet civilne zaščite "Bodite vidni - glejte in bodite vidni"

Priloge
Nasvet Videti in biti viden.pdf
Bodite vidni-Rosegg.pdf

Zur Leinenpflicht für Hunde in Kärnten
O obveznem povodcu za pse na Koroškem

Obrazci

documentWithLink
Parkiranje motornega vozila brez registrske tablice

documentWithLink
Vloga za potrditev prostorske ureditve

documentWithLink
Vloga za vodovodni priključek

documentWithLink
Dela na cesti ali ob njej - vloga za dovoljenje za občinske ceste

documentWithLink
Posebna volilna komisija - prošnja za obisk

documentWithLink
Prijava za zaposlitev

documentWithLink
Poročilo o čebelah

Biomüllabfuhr Formular
Obrazec za zbiranje organskih odpadkov

documentWithLink
Brauchtumsfeuer - Obvestilo o kurjenju običajnega ognja

documentWithLink
Glas državljanov (splošni pomisleki)

Ta obrazec lahko uporabite za predložitev pravno veljavnih vlog občini, za katere ni posebnega obrazca. Gre za standardiziran obrazec (pošiljatelj, prejemnik, besedilo, priloga(-e)), ki nadomešča elektronsko pošto na personalizirane elektronske naslove občinskih uslužbencev.

documentWithLink
Poročna knjiga - prepis - vloga za izdajo

documentWithLink
Sprememba lastništva/zamenjava najemnika

documentWithLink
Pooblastilo za direktno obremenitev

documentWithLink
Zgorevalna naprava - Tehnično poročilo izvajalskega podjetja

documentWithLink
Zgorevalna naprava nad 50 kW - gradnja/modifikacija

documentWithLink
Rojstna matična knjiga - prepis - vloga za izdajo

documentWithLink
Rojstni list - vloga za izdajo

documentWithLink
Rojstni list (mednarodni) - vloga za izdajo

documentWithLink
Razširitev groba

documentWithLink
Gradbeni projekt GWR

documentWithLink
Pravica uporabe družbe GWR

documentWithLink
Poročni list - vloga za izdajo

documentWithLink
Poročni list (mednarodni) - vloga za izdajo

documentWithLink
Odjava psa iz registra

documentWithLink
Registracija psov

documentWithLink
Priključek na kanalizacijo

documentWithLink
Vrtec - predhodna prijava v vrtec

documentWithLink
Območje kratkotrajnega parkiranja - posebno dovoljenje

documentWithLink
Davek na zabavo za aparate - registracija/odjava

documentWithLink
Registracija/odjava registracije koša

documentWithLink
Zakon o ohranjanju lokalne dediščine - vloga

documentWithLink
Zaščita lokalne podobe/ohranjanje lokalne podobe - Prikaz

documentWithLink
Osebni in registracijski podatki

documentWithLink
Odplačilo dobropisov za pristojbine

documentWithLink
Podaljšanje policijske ure

documentWithLink
Dokazilo o državljanstvu - vloga za izdajo

documentWithLink
Matična knjiga umrlih - prepis - vloga za izdajo

documentWithLink
Mrtvaški list - vloga za izdajo

documentWithLink
Potrdilo o smrti (mednarodno) - vloga za izdajo

documentWithLink
Potrdilo iz kazenske evidence - odredba

documentWithLink
Cestnoprometni predpisi - predlogi

documentWithLink
Predpisi o cestnem prometu - izjeme od StVO v posameznih primerih

documentWithLink
Zahtevek za odlog

documentWithLink
Vloge za subvencije - Spodbujanje združenj

documentWithLink
Vloge za subvencije za šolske prireditve

documentWithLink
Dogodek - Delovno mesto za dogodke

documentWithLink
Napoved dogodka

documentWithLink
Poročilo o izgubah

documentWithLink
Popis govedi

documentWithLink
Registracija volivcev - Vloga za registracijo

documentWithLink
Volilni imenik - ugovor

documentWithLink
Volilna kartica - vloga za izdajo

documentWithLink
Poročilo o odčitavanju vodomera

documentWithLink
Prijava prebivališča

documentWithLink
Stanovanje in/ali garaža - zaključek

Wohnungsansuchen um Zuweisung einer Wohnung durch die Gemeinde
Vloga za dodelitev stanovanja s strani občine

documentWithLink
Davek na drugo stanovanje

Subvencije

ANTRAGSFORMULAR für die Aktion ‚‚Ölkesselfreies Rosegg‘‘
OBRAZEC ZA PRIJAVO za akcijo ''Brezplačni oljni kotel Rosegg''

Občinski svet tržnega mesta Rosegg je na seji 22.10.2020 sprejel sklep o subvencijskem programu "Oil Boiler Free Rosegg". Občina Rosegg v ozadju skupnega prizadevanja za čisto prihodnost poleg zveznih in državnih subvencij ponuja podporo za prehod na ogrevalne sisteme na obnovljive vire energije.

Förderung zur Errichtung einer PV-Anlage
Subvencija za izgradnjo fotovoltaičnega sistema

Občinski svet občine Rosegg je na svoji seji 30. marca 2023 sprejel sklep o novi opredelitvi subvencij. Za izgradnjo fotovoltaičnega sistema (na sistem) se subvencionira 400,00 EUR za največ 5 sistemov na leto. Osnovni pogoj je obljuba deželne subvencije. Več informacij boste našli na prijavnem obrazcu